• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFYA 101
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Türkçe’nin temel fonetik ve dilbilgisi yapılarını, temel iletişim gereksinimlerini karşılayacak belirli dil becerilerini ve Türk Kültürünü tanıma fırsatı sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Türkçenin temel fonetik ve dilbilgisi yapılarını öğrenerek, temel iletişim gereksinimlerini karşılayacakbelirli dil becerilerini geliştirme, Türkçenin günlük kullanımını gösteren ve Türk Kültürünü yansıtan iletişime dayalı, özgün etkinlikler ve materyaller ile iletişim becerileri için gerekli olan uygulamaya dayalı bilgilerin sağlanması, öğrencilerin ders içinde öğrendikleri becerileri gerçek hayatta kullanmalarına olanak sağlayacak müfredat dışı etkinlikler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkçenin temel dil bilgisi yapılarını öğrenir. 2,4,5,6,9,10 1,2,3 A,C
2) Türkçenin temel fonetik yapılarını öğrenir. 6, 8 1,2,3 A,C
3) Temel iletişim becerilerini geliştirir. 1, 3, 5,6 1,2,3 A,C
4) Temel yazma becerileri geliştirir. 1, 2,5, 7 1,2,3 A,C
5) Temel okuma becerileri geliştirir. 4,7 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma

Selamlaşma ve Dilekler

Şahıs zamirleri

Alfabe

 
2 Sayılar

Çoğul eki

Soru eki

 
3 Kişi zamirleri

İsim cümleleri

İsmin Durum Ekleri: (yönelme hali (-e, -a), bulunma hali(-de,-da,-te,-ta), ayrılma hali(-den,-dan,-ten,-tan)

 
4 Soru sorma ve cevaplama (Evet, hayır, var, yok)

Günler, aylar, mevsimler

Sıfatlar (Sıfat Tamlaması)

 
5 İyelik Ekleri, Türkçede Cümle Yapısı, İsim Tamlaması

Şimdiki zaman (olumlu, olumsuz ve soru hali)

 (ünlü-ünsüz uyumuna göre ekleri)

 
6 -mak istemek

Önce,sonra kullanımı (fiillerde ve isimlerde)

 
7 Ara Sınav  
  Emir kipi kullanımı  
8 Okuma çalışması

Dinleme çalışması

 
9 Görülen (-di’li) geçmiş zaman (Olumlu ve Olumsuz cümleler)  
10 Görülen (-di’li) geçmiş zaman (Soru cümleleri) , İsim Cümlelerinde Kullanımı.  
11 Gelecek zaman (Olumlu ve Olumsuz cümleler)

(Ünlü-ünsüz uyumuna göre ekleri)

 
12 Gelecek zaman (Soru cümleleri)  
13 Karşılaştırma, -ki eki ( zamir, sıfat, bağlaç olarak kullanımı)  
14 Sunumlar  
15 Genel Tekrar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Muhammed Ensar Erensayın. Yabancılar İçin Temel Türkçe Dil Bilgisi.Başka Yerler Yayınevi.2. Bsk. İstanbul,2016

Yabancı Dilim Türkçe 1, Hakan Yılmaz, Dilmer Yayınları

Diğer Kaynaklar Yeni Hitit Temel 1, TÖMER Yayınları.

İstanbul Yabancılar için Türkçe Kitabı A1-A2, Kültür Sanat Basımevi

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Okuma metinleri, alıştırmalar
Ödevler Kısa metinler yazma, kısa sunumlar hazırlama.
Sınavlar Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev (Sözlü) 1 20
Toplam  4 60
Finalin Başarıya Oranı  1 40
Yıl içinin Başarıya Oranı  4 60
Toplam  5 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

  DERS KATEGORİSİ: Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğrenilen dilde posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan mektuplar yazar.     X      
2 Öğrenilen dilde deneyimleri ve gelecek planları hakkında paragraflar yazar.     X      
3 Öğrenilen dilde iletişim beceri ve stratejilerini etkili bir biçimde kullanır.       X    
4 Öğrenilen dilde verilen metin içerisindeki dilbilgisi yapılarını tanır.       X    
5 Öğrenilen dilde yazılı anlatımda temel yapıları kullanır.     X      
6 Öğrenilen dilde sözlü anlatımda temel yapıları kullanır.     X      
7 Öğrenilen dilde kısa betimleyici paragraflar okur ve yazar.     X      
8 Öğrenilen dilde uygun telaffuz kullanır.     X      
9 Öğrenilen dilde basit sorulara yanıt verir.         X  
10 Öğrenilen dilde konu hakkında basit sorular sorar.         X  
11 Öğrenilen dilde sözlü yönergeleri takip eder.     X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil değildir) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Derse katılım / Ders içi ödev 5 2 10
Kısa Sınav 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5