• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFYA 102
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Türkçenin temel dilbilgisi yapılarını, zamanları, durum takılarını ve akıcı iletişim gereksinimlerini karşılayacak belirli dil yapılarını öğretmek ve Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Türkçenin günlük kullanımını gösteren ve Türk Kültürünü yansıtan iletişime dayalı, özgün etkinlikler ve materyaller ile iletişim becerileri için gerekli olan uygulamaya dayalı bilgilerin sağlanması, müfredat dışı etkinliklerle öğrencilerin ders içinde öğrendikleri becerileri gerçek hayatta kullanmaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkçenin temel dil bilgisi yapılarını öğrenir. 2,4,5,6,9,10 1,2,3 A,C
2) Türkçenin temel fonetik yapılarını öğrenir. 6, 8 1,2,3 A,C
3) Temel iletişim becerilerini geliştirir. 1, 3, 5,6 1,2,3 A,C
4) Temel yazma becerileri geliştirir. 1, 2,5, 7 1,2,3 A,C
5) Temel okuma becerileri geliştirir. 4,7 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Şimdiki Zaman (olumlu-olumsuz-soru durumlarının tekrarı)

Görülen (di’li) geçmiş zaman

 
2 Gelecek Zaman(olumlu-olumsuz-soru durumlarının tekrarı

Geniş Zaman (Olumlu, olumsuz, soru şekilleri)

 
3 İyelik ekleri, isim tamlamaları, durum ekleri

Yapım ekleri, sıfat tamlaması

 
4 Gereklilik ( gerek-lazım-zorunluluk-mak zorunda,- mek mecbur ,kullanım şekilleri)

Okuma çalışması

 
5 Yeterlik Eylemi ( geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman)

 

 
6 Sıfat Fiil (Ortaç) ve Zarf Fiiller(Belirteç) (Sık kullanılanları)  
7 Ara Sınav  
  Öğrenilen(Anlatılan, duyulan) – miş’li geçmiş zaman (Olumlu-olumsuz-soru şekilleri)  
8 Şimdiki Zamanın Hikâyesi  
9 Karşılaştırma (- den,- daha)(tekrar)

Üstünlük -(en)

İsim cümleleri

 
10 İstek kipi ( Ben - Biz )  
11 Dilek-Şart Kipi  
12 Etken-edilgen-işteş-dönüşlülük

Ettirgen Çatı

 
13 -mak , -me (isim fiil)

İçin, diğer bağlaçların kullanılışı.

 
14 Okuma çalışması

Yazma çalışması

 
15 Genel tekrar  
     

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Yabancı Dilim Türkçe 2, Hakan Yılmaz, Dilmer Yayınları

Yabancılar İçin Orta Seviye Türkçe Dilbilgisi. Muhammed Ensar Erensayın,Başka Yerler Yayınevi.İstanbul,Ekim 2016

Diğer Kaynaklar Yeni Hitit Temel 1, TÖMER Yayınları.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Okuma metinleri, alıştırmalar
Ödevler Kısa metinler yazma, kısa sunumlar hazırlama.
Sınavlar Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 2 20
Ödev (Sözlü) 1 20
Toplam  4 60
Finalin Başarıya Oranı  1 40
Yıl içinin Başarıya Oranı  4 60
Toplam  5 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

  DERS KATEGORİSİ: Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğrenilen dilde posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan mektuplar yazar.     X      
2 Öğrenilen dilde deneyimleri ve gelecek planları hakkında paragraflar yazar.       X    
3 Öğrenilen dilde iletişim beceri ve stratejilerini etkili bir biçimde kullanır.       X    
4 Öğrenilen dilde verilen metin içerisindeki dilbilgisi yapılarını tanır.     X      
5 Öğrenilen dilde yazılı anlatımda temel yapıları kullanır.       X    
6 Öğrenilen dilde sözlü anlatımda temel yapıları kullanır.       X    
7 Öğrenilen dilde kısa betimleyici paragraflar okur ve yazar.       X    
8 Öğrenilen dilde uygun telaffuz kullanır.     X      
9 Öğrenilen dilde basit sorulara yanıt verir.         X  
10 Öğrenilen dilde konu hakkında basit sorular sorar.         X  
11 Öğrenilen dilde sözlü yönergeleri takip eder.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil değildir) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Derse katılım / Ders içi ödev 5 2 10
Kısa Sınav 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5