• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFYA 201
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere Türkçenin orta seviyedeki dilbilgisi yapıları ile yazılı ve sözlü iletişim gereksinimlerini karşılayacak belirli dil becerilerini ve kelime bilgisini kazandırmak ve Türk Kültürünü tanıma fırsatı sağlamak. Tıp ve Dişçilik Fakülteleri öğrencileri için Türkçe Tıbbi Terminoloji, hasta –doktor ilişkisi ve konuşmasını kazandırmaya çalışmak.
Dersin İçeriği: 

Türkçenin orta seviyedeki dilbilgisi yapıları ile yazılı ve sözlü iletişim gereksinimlerini karşılayacak belirli dil becerilerini ve kelime bilgisini kazandıracak, Türkçe’nin günlük kullanımını gösteren ve Türk Kültürünü yansıtan iletişime dayalı, özgün aktiviteler ve materyaller ile iletişim becerileri için gerekli olan uygulamaya dayalı bilgilerin sağlanması.

Hasta –Doktor ilişkisi ve anlaşmasını sağlayıcı çalışmalar yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkçenin orta düzeydeki dil bilgisi yapılarını öğrenir. 2,4,5,6,9,10 1,2,3 A,C
2) Türkçenin fonetik yapılarını öğrenir. 6, 8 1,2,3 A,C
3) İletişim becerilerini geliştirir.

 Özellikle Hasta-Doktor iletişim becerilerini geliştirmeye çalışır.

1, 3, 5,6 1,2,3 A,C
4) Yazma becerileri geliştirir. 1, 2,5, 7 1,2,3 A,C
5) Okuma becerileri geliştirir. 4,7 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma. Dersin tanıtımı.  
2 * Okuma-anlama (ders kitaplarından). * Sözlü anlatım (tartışma). *Yazılı anlatım (konulu kompozisyon: kendinizi tanıtın). * Dilbilgisi - Temel yalın zamanların tekrarı.  
3 Okuma-anlama (ders kitaplarından). * Sözlü anlatım (tartışma). * Yazılı anlatım (açıklayıcı anlatım: konulu kompozisyon- düşünce yazısı). * Dilbilgisi - Temel ve yan tümceler.

İsim Fillerin tekrarı. (-ma, -mak, -(y)ış) .

 Bileşik zamanlar-1 Hikaye: (-rdı,-mıştı, -acaktı, -yordu)

 
4 Okuma-anlama (ders kitaplarından). * Sözlü anlatım (tartışma). *Yazılı anlatım (konulu kompozisyon: düşünce yazısı). * Dilbilgisi -Temel ve yan tümceler:  Ortaçlar-1(-an, -acak, -dık)  

Bileşik zamanlar-2  Şart-Gereklilik Hikayesi: (-saydı,   -malıydı)

İnsan Anatomisi ile ilgili Kavramlar:

Genel Beden Yapısı ile ilgili terimler.(Kafa, baş,gövde,kollar v.b)

Genel terimler: (Ameliyat,röntgen.cerrah v.b.)

Bu terimlerle ilgili cümle oluşturma ve konuşma alıştırmaları.

 
5 * Okuma-anlama (ders kitaplarından). * Sözlü anlatım (sunum). *Yazılı anlatım (öyküleyici anlatım- konulu kompozisyon: anı). * Dilbilgisi - Temel ve yan tümceler:   Ortaçlar-2 (-mış, -ası, -ar)

Genel olarak insan vücudu ile ilgili terimler. (Omuz, kol, dirsek ,el,parmak, göğüs kafesi, karın, sırt kalça,diz, dişler, çene yapısı v.b).

Bu terimlerlel cümle oluşturma. Karşılıklı konuşma becerileri kazandırma.

 

 
6 * Okuma-anlama (ders kitaplarından). * Sözlü anlatım (sunum). *Yazılı anlatım (konulu kompozisyon: söyleşi). * Dilbilgisi- Temel ve yan tümceler:  Ulaçlar-1 (-ıp, -arak, -ınca, -ken, -(a/r)ken, (y)acak-ken, -mış-ken, -yorken) * Rivayet (söylenti) bileşik zamanı-1 (-rmış, -mışmış, -yormuş, -acakmış)

Duyu ile ilgili terimler, (koku , tad almak,duymak v.d.9 Soru-cevap uygulaması,cümle oluşturma.

Diş hekimliği ile ilgili işlemler: Diş çekimi, dolgu, köprü, implant, kaplama v.d.)

 

 
7 * Okuma-anlama (ders kitaplarından). * Sözlü anlatım (tartışma). *Yazılı anlatım (konulu kompozisyon: gezi yazısı). * Dilbilgisi - Temel ve yan tümceler:  Ulaçlar-2 (-maksızın, dıktan sonra, -madan önce, -(y)a  -(y)a,  )

Sağlıkla İlgili Genel Problemler: Belirti ve Bulgular. (Kanser, iltihap, ateş, uykusuzluk v.b.) Bu terimlerle ilgili hasta-doktor soru-cevap uygulaması.

Diş hekimliği ile ilgili işlemler: diş temizleme, diş röntgeni, tedavi planlama, diş minesi,  diş eti, kök. V.d.)

 
8 Ara sınav  
9 * Okuma-anlama (ders kitaplarından). * Sözlü anlatım (tartışma). *Yazılı anlatım (konulu kompozisyon: röportaj). * Dilbilgisi. Türkçe eylem çatıları-1 (geçişli-geçişsiz, dönüşlü-işteş çatılar) * Rivayet (söylenti) bileşik zamanı-2  (-saymış, -malıymış)

Solunum Sistemi: (Boğaz, akciğer, öksürük, nefes darlığı, balgam, astım, ülser v.b) terimler ve bunlarla ilgili sözlü hasta-doktor konuşma uygulamaları.)

Diş hekimliği ile ilgili işlemler: ağrı kesici, diş çürümesi, sinir iltihabı, apse..v.b)

 
10 * Okuma-anlama (ders kitaplarından). * Sözlü anlatım (tartışma). *Yazılı anlatım (konulu kompozisyon: mektup). * Dilbilgisi: Türkçe eylem çatıları-2 (edilgen-oldurgan-ettirgen çatılar) Koşul bileşik zamanı-1 (-rsa, -dıysa, -mışsa)

Sinir sistemi: (Bölgesel ve yayılan ağrı, ani ve kısa süreli ağrı, bunama v.b. gibi terimler ve bunlarla ilgili sözlü hasta-doktor konuşma uygulamaları.

Diş hekimliği ile ilgili işlemler: diş eti iltihabı, ağrı, acıtmak, kanamak v.b)

 

 

11 * Okuma-anlama (ders kitaplarından). * Sözlü anlatım (tartışma). *Yazılı anlatım (tartışmacı anlatım-konulu kompozisyon: karşıt görüş). * Dilbilgisi.  Koşul  bileşik zamanı-2 (-yorsa, -acaksa, -malıysa)

Üriner sistem-İdrar yolları hastalıkları, bunlarla ilgili belirti ve bulgular.

Diş hekimliğinde, tedavi esnasında hasta-doktor konuşmaları.

 
12 * Okuma-anlama (ders kitaplarından). * Sözlü anlatım (tartışma). *Yazılı anlatım (konulu kompozisyon: rapor).

Kalp Damar Hastalıkları: Kalp, damarlar, kapakçıklar, kan grubu v.d)

 
13 * Okuma-anlama (ders kitaplarından). * Sözlü anlatım (tartışma). *Yazılı anlatım (konulu kompozisyon: ). * Dilbilgisi. Dolaylı anlatım-1 (geniş, geçmiş, gelecek, şimdiki zamanlar)

Kalp Damar Hastalıkları: Damar sertliği, yüksek tansiyon v.b terimler ve bunlarla ilgili hasta-doktor  konuşmaları uygulaması.

 

 
14 * Okuma-anlama (ders kitaplarından). * Sözlü anlatım (tartışma). *Yazılı anlatım (konulu kompozisyon: ). * Dilbilgisi. Dolaylı anlatım-2 (buyurma, istek, gereklik kipleri).

Buraya kadar öğrenilen tıbbi terimlerle yapılan hasta-doktor konuşmalarını uygulamalı tekrar.

 

 
15 Genel tekrar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Yabancı Dilim Türkçe 3, Hakan Yılmaz, Dilmer Yayınları

Yabancılar İçin İleri Düzey Türkçe Dil Bilgisi. Muhammed Ensar Erensayın. Başka Yerler Yayınevi. İstanbul Mayıs 2015

Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını. No:2523, Açık Öğretim Fakültesi Yayını.No:1496,1. Bsk. Eskişehir Haziran 2012.

Tıp Terimleri: Özel Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya

Turkish Medical Terminologii….

 

Diğer Kaynaklar Yeni Hitit Temel 2, TÖMER Yayınları.

Fatma Bölükbaş, Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı, İstanbul, 2008.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Okuma metinleri, alıştırmalar
Ödevler Metinler yazma, sunumlar hazırlama.
Sınavlar 1 kısa sınav, 1 ara sınav, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev (Sözlü) 1 20
Toplam  3 60
Finalin Başarıya Oranı  1 40
Yıl içinin Başarıya Oranı  3 60
Toplam  4 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğrenilen dilde posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan mektuplar yazar.       X    
2 Öğrenilen dilde deneyimleri ve gelecek planları hakkında paragraflar yazar.       X    
3 Öğrenilen dilde iletişim beceri ve stratejilerini etkili bir biçimde kullanır.       X    
4 Öğrenilen dilde verilen metin içerisindeki dilbilgisi yapılarını tanır.       X    
5 Öğrenilen dilde yazılı anlatımda doğru dilbilgisi yapılarını kullanır.         X  
6 Öğrenilen dilde sözlü anlatımda doğru dilbilgisi yapılarını kullanır.         X  
7 Öğrenilen dilde betimleyici paragraflar okur ve yazar.       X    
8 Öğrenilen dilde doğru telaffuz kullanır.       X    
9 Öğrenilen dilde sorulara yanıt verir.         X  
10 Öğrenilen dilde konu hakkında sorular sorar.         X  
11 Öğrenilen dilde sözlü yönergeleri takip eder.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil değildir) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Derse katılım / Ders içi ödev 5 2 10
Kısa Sınav 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5