• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFYA 202
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere Türkçenin orta üstü seviyedeki dilbilgisi yapılarını, akıcı iletişim gereksinimlerini karşılayacak gerekli dil becerilerini kazandırmak. Ders; Üniversitemiz özellikle, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gören Yabancı Uyruklu öğrencilere hasta- doktor konuşmalarına yardımcı olmak üzere, hastalıklar ve tedavi ile iletişim kurabilme seviyesine getirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Türkçenin orta üstü seviyedeki dilbilgisi yapılarını, akıcı iletişim gereksinimlerini karşılayacak gerekli dil becerilerini kazandıracak, Türkçenin günlük kullanımını gösteren ve Türk Kültürünü yansıtan iletişime dayalı, özgün etkinlikler ve materyaller ile iletişim becerileri için gerekli olan uygulamaya dayalı bilgilerin sağlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkçenin orta düzeyin üstünde  dil bilgisi yapılarını öğrenir. 2,4,5,6,9,10 1,2,3 A,C
2) Türkçenin fonetik yapılarını öğrenir. 6, 8 1,2,3 A,C
3) İletişim becerilerini geliştirir. 1, 3, 5,6 1,2,3 A,C
4) Yazma becerileri geliştirir. 1, 2,5, 7 1,2,3 A,C
5) Okuma becerileri geliştirir. 4,7 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Orta seviyenin üstünde genel tekrar çalışmaları.

Hasta -doktor ilişkisinde izlenecek yol ve yöntemler konusunda tanıcı çalışma.

 
2 -diği için/ -diğinden gibi dilbilgisi yapılarıyla

 Birleşik cümlelerin kullanılması ve bu birleşik cümlelerle hasta ilişkisinde iletim kurma konuşmaları.

 
3 Dolaylı anlatımın yazıya ve konuşmaya yansıyan içimleri. Bu biçimlerle konuşmanın geliştirilme çalışmaları. Hastalık isimlerini öğrenme. Hastalıkların Türk dilindeki tanımlamaları. Aile öyküsü alma nasıl yapılır.

 

 
4 Addan eylem yapan ekler. Dinleyerek ve okuyarak anlama çalışmaları.

Kalıtsal hastalıkla hakkında sorular. Nörolojik bulgular, Akciğer kanseri, akciğerde su birikmesi.

 
5 Eylemden ad yapan ekler. Okuma etkinliğinde Tıp Fakültesi Dergilerinden hastalıklarla ilgili paragrafları anlama çalışmaları. Aort damar hastalıkları. Kalp krizi, kalp yetmezliği.  
6 Addan ad yapan ekler. Bademcikler, iltihabı, boğaz hastalıkları, bronşlar, boğmaca. Doktor- hasta konuşmaları. Tıp Fakültesi dergilerinden haberler okuma ve anlama çalışmaları.  
7 Ara sınav  
8 Diş apsesi, diş çürüğü, diş eti iltihabı gibi diş hastalıkları ile ilgili teşhis ve tedavi yöntemleri üzerine hasta doktor konuşmaları ve bu konularda yazılmış dergi yazılarından okuma etkinlikleri.  
9 Göz ve böbrek hastalıkları ile hastalık isimleri bunlar üzerinde konuşma ve okuma etkinlikleri.  
10 Grip ve griple ilgili diğer doktor- hasta konuşmaları.

Kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, kızıl hastalığı belirtileri, teşhis ve tedavi üzerine doktor- hasta konuşmaları.

 

 

11 Tezlik ve yeterlik eylemi ile ilgili tekrar çalışmaları,

Mide hastalıkları, kanama, ülser, kanser gibi hastalıkların belirtilerini anlama konuşmaları…Doktor- hasta sorgulamaları. İlgili hastalıklarla dergi yazılarını anlayıp, yorumlama.

 
12 Belirteçler/ ikilemeler

Safra kesesi, safra taşı, pankreas ile ilgili hastalıklar, bunlarla ilgili okuma ve konuşma çalışmaları.

 
13 Yardımcı eylemler. Kulak, burun, boğaz hastalıkları. Teşhis ve tedavileri ile doktor – hasta konuşmaları ve ilgili dergi yazılarından okuma-anlama-yorumlama çalışmaları.  
14 Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nden önerilen metinlen üzerinde çalışalar. Okuma, anlama ve yorumlama çalışmaları  
15 Genel tekrar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Dersin temel kaynakları: Yabancılar İçin İleri Düzeyde Türk Dil Bilgisi, Muhammed Ensar Erensayın, 2016, İstanbul,

Hastalık İsimleri Listesi. https://www.wikiwand.com

Hastalık ve tedavileri Listesi.https://www.florence.com.tr

Tüm Hastalıklar ve Hastalık Belirtileri Listesi. https://www.sagliklokman.com

Diş Terimleri Sözlüğü.https://diclestudentis.wordpres.com

Güncel Ağız ve Diş Sağlığı Terimleri Sözlüğü. https://www.dersimiz.com

Diş Hekimliği Terimleri Sözlüğü. TDK Yayını.

Yabancı Dilim Türkçe 4, Hakan Yılmaz, Dilmer Yayınları

Diğer Kaynaklar Yeni Hitit Temel 2, TÖMER Yayınları.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Okuma metinleri, alıştırmalar, filmler.
Ödevler Metinler yazma, Sunumlar hazırlama.
Sınavlar Kısa Sınav, Ara Sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev (Sözlü) 1 20
Toplam  3 60
Finalin Başarıya Oranı  1 40
Yıl içinin Başarıya Oranı  3 60
Toplam  4 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğrenilen dilde posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan mektuplar yazar.       X    
2 Öğrenilen dilde deneyimleri ve gelecek planları hakkında paragraflar yazar.       X    
3 Öğrenilen dilde iletişim beceri ve stratejilerini etkili bir biçimde kullanır.       X    
4 Öğrenilen dilde verilen metin içerisindeki dilbilgisi yapılarını tanır.       X    
5 Öğrenilen dilde yazılı anlatımda uygun dilbilgisi yapılarını kullanır.         X  
6 Öğrenilen dilde sözlü anlatımda uygun dilbilgisi yapılarını kullanır.         X  
7 Öğrenilen dilde betimleyici paragraflar okur ve yazar.       X    
8 Öğrenilen dilde uygun telaffuz kullanır.       X    
9 Öğrenilen dilde sorulara yanıt verir.         X  
10 Öğrenilen dilde konu hakkında sorular sorar.         X  
11 Öğrenilen dilde sözlü yönergeleri takip eder.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil değildir) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Derse katılım / Ders içi ödev 5 2 10
Kısa Sınav 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5