Öğretim Görevlisi
Rusça
Akademisyen (Dil Sorumlusu)
Öğretim Görevlisi
Rusça
Akademisyen (DSÜ)
Öğretim Görevlisi
Rusça
Akademisyen (DSÜ)
Öğretim Görevlisi
Rusça
Akademisyen (DSÜ)