• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilmekte olan İngilizce derslerinin öncelikli amacı İngilizce Hazırlık Okulu Programı’nı tamamlamış öğrencilerimize ileri ve akademik seviyede okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandırmanın yanı sıra öğrenmeyi öğrenme, analitik düşünme, sorgulama ve çözüm üretme gibi bilişsel becerilerinin gelişimine de katkıda bulunmaktır. İngilizce programımız iki dönemlik zorunlu İleri İngilizce ve Akademik İngilizce derslerimizden, hem zorunlu hem de seçmeli olarak alınabilen İngilizce Konuşma derslerimizden ve İngilizce Hazırlık Okulu’na devam zorunluluğu olmayan bölümlerdeki öğrencilerimiz için tasarlanmış, A1 ve A2 seviyelerini kapsayan, dört dönemlik ve yine hem zorunlu hem de seçmeli olarak alınabilen Genel İngilizce derslerinden oluşmaktadır. İleri İngilizce, Akademik İngilizce ve İngilizce Konuşma derslerinin içeriği belirlenirken yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi almayı planlayan öğrencilerimiz de dikkate alınarak dil becerilerini geliştirmelerine önemli bir katkıda bulunan ve onları aynı zamanda TOEFL ve IELTS gibi uluslararası geçerliliğe sahip sınavlara hazırlayan ders materyalleri seçilmiştir. Bunun dışında, İleri İngilizce, Akademik İngilizce ve İngilizce Konuşma programlarımızı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, stajlarını yurt dışındaki firma, kurum ve kuruluşlarda yapabilmeleri için gereken yazılı ve sözlü dil donanımına da sahip olmaktadırlar.        

                İngilizce derslerimiz haftada dört saatlik bir program dahilinde yapılmaktadır. Öğrencilerimizin dönem boyunca her hafta derslerimize ayırdığı bu dört saatten maksimum verimi elde edebilmeleri için öğretim görevlilerimiz azami gayret göstermektedir. Öğrencilerimizin İngilizce dersleri sonrasında da öğretim görevlileriyle bir araya gelip akademik yardım alabilmelerini sağlamak amacıyla öğretim görevlilerimiz haftanın belirli gün ve saatlerinde ofis çalışmaları yapmaktadır. Buna ilaveten,  öğrencilerimizin ders saatleri dışında da İngilizceye maruz kalmalarını sağlamak ve otonom öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla tasarlanmış bir ödev hazırlama sürecimiz bulunmaktadır. Bu süreç öğrencilerimizden dönem boyunca düzenli olarak yapmalarını istediğimiz görsel, işitsel ve yazılı aktivitelerden ve bu aktiviteler için öğretim görevlilerinden düzenli aralıklarla aldıkları geri dönüşlerden oluşmakta ve öğrencilerimizin bu süreç sonunda aldıkları ödev notu dersin genel not ortalamasına belli bir oranda katkıda bulunmaktadır.