• Türkçe
  • English

İspanyolca, dünyada en çok konuşulan ikinci dildir ve 500 milyon kişi ana dil olarak kullanmaktadır. Dünyadaki 21 ülke İspanyolcayı resmi dil olarak konuşmaktadır. (İspanya, Güney Amerika, Orta Amerika vb.). Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nin de ikinci resmi dilidir.

Bununla birlikte, tüm dünyada 21 milyon kişi bu dili öğrenmektedir. Birleşmiş Milletler’in de 6 resmi dilinden birisidir.

Türkiye ve İspanya ilişkilerinin son yıllarda artmasından dolayı bu dili bilen öğrencilerin değişik sektörlerde iş bulma imkânları da her geçen gün artmaktadır.

İstatistikler, bu sayının önümüzdeki yıllarda nüfus artışı, Avrupa Birliği ve Latin Amerika ülkeleriyle olan ilişkiler, sosyal ağlar ve değişik mesleklerdeki kullanımı gibi nedenlerden dolayı artacağını gösteriyor.