• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
AFCA 101
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Mandarin Çince (Çin resmin dili) , HSK (Yabancıların Çince Seviye Tesbit Sınavı)1. seviyesinin ilk adımını oluşturan bu derste amaçlanan, öğrenciye günlük hayatta gerekli olabilecek durumlarda kendini ifade edebilme (yazılı / sözlü) ve anlama (yazılı / sözlü) beceresi kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler Çince telaffuzun temel bilgileri olan ünsüzler, ünlüler, ses tonları, ses tonlarının değişimi konusunda bilgi edinirler. Ayrıca, Çince karakterleri yazma kuralları hakkında bilgi edinirler. Günlük hayatta selamlaşma, hal hatır sorma, ihtiyacını ifade etme, uyruğunu sorma, tanışma, izin isteme, adres/ yer sorma, vedalaşma, tavsiye etme gibi konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Ses kayıtları dinletme, 5: Videoyu izlenme.
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sınıf içi tartışma C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Selamlaşma, tanışma, vedalaşma, yeri öğrenme, özür dileme, teşekkür etme, isteklerini ifade etme ve teklif sunma kalıplarını öğrenip ifade eder. 1,2,3,4,5 1,2,3,4 A,B,C
2) Tüm Çince Seslendirme Sistemini öğrenir ve seslendirme değişim kuralları konuşma sırasında doğru uygular. 1,3,5 1,2,3,4 A,C
3) Çince Karakterin yazma kurallarını öğrenir ve görünen  tüm karakteri yazar. 2,4,5 1,2,3,4 A,C
4) Fiilli cümle ve sıfat cümle ve kısaltmış cümle kalıpları öğrenir ve ifade eder. 1,2,3,4,5 1,2,3,4 A,C
5) Bir şarkıyı söyler, bir şiir anlayıp ezberler. 1, 4,5 1,2,3,4 B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular
1
 1. ÜNİTE  Merhaba!
 • Sesli ve sessiz harfleri
 • Tonlamalar
2
 1. ÜNİTE  Merhaba!
 • Çince cümlenin kelimeler sırası
 • Telaffuz pratiği
 • Selamlaşma
3
 1. ÜNİTE  Meşgul musun?
 • Sesli ve sessiz harfleri
 • Tonsuz hece
 • Sıfat cümlesi
 • ‘吗’ soru cümlesi
4
 1. ÜNİTE  Meşgul musun?
 • Telaffuz pratiği
 • İhtiyaçlarını sorma
 • Çince karakterinin temel çizgileri
5
 1. ÜNİTE  O nerelidir?
 • Sesli ve sessiz harfleri
 • 3.ton değişmesi
 • ‘不’ ton değişmesi
 • Telaffuz pratiği
6
 1. ÜNİTE  O nerelidir?
 • İnsanı tanıma
 • Uyruğunu sorma
 • Çince karakterler
7
 1. ÜNİTE  Seninle tanışmaktan çok mutluyum!
 • Sesli ve sessiz harfleri
 • ‘是’ cümlesi
8
 1. ÜNİTE  Seninle tanışmaktan çok mutluyum!
 •  Telaffuz pratiği
 • İsmini sorma
 • İzni isteme
 • Kendini tanıtma
 • Çince karakter yazma kuralı
9 ARA SINAV
10
 1. ÜNİTE  Kantin nerede?
 • Sesli ve sessiz harfleri
 • ‘儿’ eki
 • Soru zamir ile soru cümleyi kurma
11
 1. ÜNİTE  Kantin nerede?
 •  Telaffuz pratiği
 • Yönü sorma
 • Birini arama
 • Vedalaşma
 • Teşekkür etme
 • Çince karakterinin birleşik çizgisi
12 5. ÜNİTE  Kantin nerede?
 •  Çince sayı, yıl, ay, gün ve hafta isimleri bilgilendirme
13
 1. ÜNİTE Yüzmeye gidelim, iyi mi?
 • Mandarin Çince Pinyin listesi
 • Fiil cümlesi
14
 1. ÜNİTE  Yüzmeye gidelim, iyi mi?
 • Seslendirme tekrarlama
 • Tekrarlamasını rica etme
 • Değerlendirme
 • Tavsiye etme
 • Nazikçe ret etme
15 Genel tekrarlama (1.- 6.  Ünite)
  YAZILI ÇALIŞMA KİTAPÇIK (PDF) & FİNAL YAZILI SINAV

 

Kaynaklar

Ders Kitabı New Practical Chinese Reader Textbook-1, Beijing Language and Culture University Press, LUİ Xun, 1. Kez baskısı, Ocak 2010;

New Practical Chinese Reader Workbook-1 , Beijing Language and Culture University Press, LUİ Xun,  1. Kez baskısı, Ocak 2010.

Diğer Kaynaklar *Chinese characters

*Illustration of the Radicals of Chinese Characters

* Çince öğretim görevlilerinin hazırladığı çalışma kağıtları.

 

Materyal Paylaşımı

Kaynaklar DVD, CD, Ses kayıtları, İnternet, Alıştırma.
Ödevler Kompozisyonlar ve değişik alıştırmalar
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 35
Ödev (Sözlü) 1 20
Toplam   55
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Kendini Çince sözlü olarak ifade eder.     x      
2 Kendini Çince yazılı olarak ifade eder.     x      
3 Çince konuşmayı anlar.       x    
4 Çince yazılanı anlar.       x    
5 Çince çeviri yapar.     x      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil değildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ödev 5 2 10
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav - - -
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi     5