• Türkçe
  • English

Almanca birimi (2020 güz dönemi)

Ders adı               kodu                     kaynak                               

GERMAN I          101                        studio express A1           (Lektion 1-6)                    

GERMAN II         102                        studio express A1           (Lektion 7-12)                  

GERMAN III       201                        studio express A2           (Lektion 13-17)                     + ünitelere paralel

GERMAN IV       202                        studio express A2           (Lektion 18-24)                         ek materyal

GERMAN V        301                        studio express B1           (Lektion 25-28)

GERMAN VI       302                        studio express B1           (Lektion 29-31)

GERMAN VII      401                        studio express B1           (Lektion 32-34)                

GERMAN VIII    402                        konuşma-yazma

               

*güz dönemi 14 haftadır

*9 saatlik devamsızlık hakkı vardır

*doktor raporları devamsızlığı silmez

*uzaktan eğitim süresince dersler google meet’te işlenecek ve meet kodları öğretim elemanı tarafından OBS sisteminde paylaşılacaktır

*google classroom’da her seviye ve şube için öğretim elemanı tarafından bir sınıf açılacak ve kodu OBS sisteminde paylaşılacaktır

*google classroom’a ek materyal, cevap anahtarı, ders kitabı, ödev konusu, syllabus ve ders notları yüklenecektir

*her seviye için müfredata uygun olan videolar ayrı bir classroom’da olacaktır

*%20’lik sözlü katılım notu için:

AFGA 101/102/201 için 1’er kompoziyon hazırlanacak; konusu, teslim tarihi ve değerlendirme ölçeği her sınıfın classroom’unda yazılı olacak; kompozisyon %10 (50 puan) + derse katılım %10 (50 puan) olarak değerlendirilir; excel not formatına sözlü notu 100 üzerinde verilir

AFGA 202/301/302 için 1’er kompozisyon hazırlanacak ve bu ödevin sunumu yapılacaktır;  kompozisyon %10 (50 puan) + sunum %10 (50 puan) olarak değerlendirilir; excel not formatına sözlü notu 100 üzerinde verilir

 

*vize, vize telafi, final ve bütünleme tarihleri syllabus’ta yer almaktadır

*bütünleme sınavına, finalde 50’nin altında kalan veya finale girmeyen öğrenci katılabilir. Tüm konulardan sorumlu olur

*bir saatlik dersi çakışan öğrenci hocasına bilgi vermek suretiyle başka bir şubenin bir saatlik dersine katılabilir

*dil derslerinden muaf olmak isteyen veya almak istediği dilin altyapısına sahip öğrenciler,

bir kereye mahsus olmak üzere Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı’na girebilirler; bu sınava katılabilmek için üniversite eğitimi süresince daha önce sınava gireceği dilden ders almamış olması şartı aranır; seviye atlama barajı 100 üzerinden 60’tır; danışman öğrencinin beyanına göre seviye belirleyemez

*alınan dil dersleri için mezuniyet aşamasındaki en az 4 kur tamamlamış öğrencilere katılım belgesi verilir (dersin kredili-kredisiz alınmış olması fark etmiyor). Bunun için Yabancı Diller Yüksek Okulu sekreterliğine başvurmaları gerekir; seviye belirleme sınavında 4 kuru geçen öğrenci katılım belgesi alamaz

* not baremi:                                                                   *sınavların nihai nota etkisi

90           -              100         →           AA                           vize                                     %35

85           -              89           →           BA                           final                                    %45

80           -              84           →           BB                           sözlü katılım + ödev           %20

75           -              79           →           CB                         

70           -              74           →           CC

60           -              69           →           DC

50           -              59           →           DD

49 ve altı                             →            FF

devamsızlıktan kalan          →           FA

paylaş